سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
  • Could not create image:
    /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Jamshid Darvish) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه
دوشنبه Advanced Animal Biosytematics(2.00),(کلاس ۲۳),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه