سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
  • Could not create image:
    /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Jamil Vaezi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Plant Genetics and Breeding(3.00),(),begin from even Principles of Plant Taxonomy(2.00),(کلاس ۱۳),begin from odd Aquatic Plants(2.00),(کلاس ۸),begin from odd
یکشنبه
دوشنبه Aquatic plants(2.00),(کلاس ۱),begin from odd
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه