سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
  • Could not create image:
    /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
    Check if the folder exists and if you have write permissions:
    /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Farhang Haddad) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Genetics II(3.00),(كلاس 1),begin from odd
یکشنبه Genetics II(3.00),(کلاس ۲۶),begin from even
دوشنبه Human Genetics(2.00),(کلاس ۲۶),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه