سایت در حال بروز رسانی می باشد
خطا
 • Could not create image:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05/b_90_90_16777215_105_Dr_Bahreini.jpg.
  Check if the folder exists and if you have write permissions:
  /var/www/joomla_2.5.22/modules/mod_globalnews/thumbs/05

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه زيست شناسي دانشکده علوم ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. آمادگی برای امتحان زبان ( دکتر )
 3. پیشنهاده ( دکتر )
 4. زیست شناسی ملکولی پیشرفته یوکاریوتها ( دکتر احمدرضا بهرامی)
 5. رساله ( دکتر )
 6. مهندسی پروتئین ( دکتر محمدرضا حسین دخت)
 7. کشت سلول وبافت ( دکتر مریم مقدم متین)
 8. فیلوژنی تحلیلی ومقایسه ای ( دکتر منصور علی آبادیان)
 9. جغرافیای زیستی پردازشی ( دکتر زهراملقب به فرشته قاسم زاده)
 10. روشهای آزمایشگاهی در بررسی های بیوسیستماتیک ( دکتر امید میرشمسی کاخکی)
 11. سمینار - ۱ ( دکتر )
 12. سمینار - ۲ ( دکتر )
 13. بیوسیستماتیک مولکولی جمعیتها ( دکتر منصور علی آبادیان)
 14. سمینار ( دکتر )
 15. نوروآندوکرینولوژی تولید مثل ( دکتر مرتضی بهنام رسولی)
 16. نوروفیزیولوژی مولکولی ( دکتر مسعود فریدونی)
 17. علوم اعصاب شناختی 2 ( دکتر ایمان الله بیگدلی)
 18. روشهای آزمایشگاهی در علوم اعصاب شناختی ( دکتر علی مقیمی)
 19. استنباط آماری کاربردی ( دکتر مهدی جباری نوقابی)
 20. نوروآناتومی ( دکتر علی مقیمی)