معرفی گروه زیست شناسی

گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1348 و با هدف آموزش و تحصیل دانشجویان در گرایش های مختلف زیست شناسی تاسیس گردیده است. در حال حاضر گروه زیست شناسی در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علوم جانوری، علوم گیاهی و علوم سلولی و مولکولی دانشجو می پذیرد. مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی، پژوهشکده فناوری زیستی، هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان و چندین آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی ذیل این گروه قرار گرفته اند. گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی هم اکنون دارای 24 عضو هیئت علمی ثابت، 2 عضو موقت و ۳ کارشناس آموزشی می باشد.